Vedtektsendringer, oppløsning, lov om eierseksjoner m.v.

Endring av disse vedtektene kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene om ikke loven stiller strengere krav.

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 100 prosent enighet, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 100 prosent enighet. Oppløsning av Beboerforeningen skal være godkjent av Eierseksjonssameiet Porthusets sameiermøte.

Der hvor ikke annet følger av disse vedtekter får fastsatte vedtekter for Eierseksjonssameiet Porthuset med senere endringer anvendelse. Ved motstrid mellom vedtekter for Eierseksjonssameiet Porthuset og vedtekter for Beboerforeningen Porthuset, går Eierseksjonssameiet Porthusets vedtekter foran.

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Porthuset følger som vedlegg til disse vedtekter.