Regnskap, forretningsførsel og vaktmestertjenester

Styret skal påse at det føres nødvendig regnskap for Beboerforeningens drift. Regnskapet skal føres av ansatt forretningsfører og kan eventuelt revideres av ekstern revisor.

Beboerforeningens styre kan ansette forretningsfører som står for innkreving av felleskostnader og oppfølging av innbetaling av denne, føring av regnskap, betaling av løpende utgifter til vedlikehold og lignende samt utarbeidelse av årsbudsjett.

Forretningsfører har anledning til å innkreve gebyr for utgivelse av informasjon/ registrering av eierskifte i forbindelse med salg. Behandlingsgebyret betales av kjøper.

Beboerforeningens styre kan ansette/leie inn vaktmestertjenester som skal stå for det daglige vedlikeholdet av foreningens fellesarealer og tekniske anlegg.

Utleie og salg skal i forkant meddeles Beboerforeningens forretningsfører og styret, herunder opplysninger om navn og innflyttingsdato for ny eier/leietaker.