Navn, formål og eierforhold

Foreningens navn er Beboerforeningen Porthuset. Beboerforeningen består av 50 boligseksjoner i Eierseksjonssameiet Porthuset, gnr. 410, bnr. 667 i Trondheim kommune.

Beboerforeningen har til formål å ivareta seksjonseiernes og beboernes felles interesser. Det innebærer å forestå driften av seksjoner og fellesareal som disponeres av Beboerforeningen, seksjon 1-50 i Eierseksjonssameiet Porthuset, og ellers gjennomføre tiltak av trivselsmessig karakter.

For hver av seksjonene er det satt opp en plass for sykkelparkering i egen sykkelbod.

Ordensregler vedtatt på årsmøtet plikter alle beboere og deres gjester å følge. Beboere bærer ansvaret for at sine gjester overholder ordensreglene. Brudd på reglene kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel avhengig av alvorlighetsgrad og eventuell gjentakelse av samme brudd. Styret fører oversikt over brudd på ordensreglement.