Medlemmer

Det er pliktig medlemskap i Beboerforeningen Porthuset for eiere av seksjonene 1-50 i Eierseksjonssameiet Porthuset.

Hver seksjon gir ett medlemskap med de rettigheter og forpliktelser som følger av vedtekter og gyldige vedtak i Årsmøte eller styremøte for Beboerforeningen Porthuset. Alle myndige personer i husstanden kan representere denne i møter eller gjennom valgte verv.