Fellesarealer

Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på Beboerforeningen Porthusets eiendom, inklusive fellesarealene. Fellesarealer og tilkomstarealer, inkludert areal utenfor bodene i kjelleretasjen, skal ikke benyttes til oppbevaring av privat utstyr eller eiendeler. Det er ikke tillatt å legge reklame/avfall på postkassestativ eller i annet fellesareal. Aviser skal leveres på dør til den som abonnerer, man er selv ansvarlig for at leverandør får beskjed om hvilken etasje og leilighet avisen skal leveres til. Søppel skal sorteres. Avfallsdunkene i 1. etasje er kun beregnet til husholdningsavfall. Papp, papir og glass skal legges i returpunkt/miljøstasjoner, for eksempel i Innherredsveien eller ved Solsiden Kjøpesenter. Miljøavfall og spesialavfall skal sorteres etter Renholdsverkets sorteringsliste. Avfall skal ikke settes utenfor avfallsdunkene. Fellesdører skal alltid være låst. Lyset dimmes etter bruk av bodareal. Sykler, barnevogner og scootere skal settes i sykkelboden eller på angitte plasser, ikke ved inngangspartiet. I sykkelboden er det tillatt med kun en farkost per seksjon på nummerert plass. Det er ikke tillatt å røyke i fellesarealene og foran utgangsdører. Takterrassen skal holdes ren for sneiper og annet avfall. På grunn av brannsikkerheten er det kun tillatt med elektrisk grill på takterrassen. Engangsgrill, gass- eller kullgrill er strengt forbudt. Alle i Beboerforeningen skal ha like postkasseskilt. Eier av leilighet i Porthuset har ansvar med til enhver tid å ha korrekt postkasseskilt og navn på ringeapparatet. Merker og klisterlapper er ikke godkjent for mer enn en overgangsperiode. Styret kan bestemme hvilke type skilt som er godkjent og bestemme en frist for eier til bestilling av postkasseskilt. Hvis fristen ikke overholdes, kan styret bestille skilt og legge kostnaden på felleskostnadene til leilighetseier. I tillegg kommer et faktureringsgebyr. Merking av utvendig ringeapparat utføres av vaktmester. Å sette egne lapper på ringeapparatet er ingen godkjent varig løsning. Ta kontakt med styret ved navnebytte.