Bruk av leiligheten – Vedlikeholdsansvar

Seksjonseier skal på egen kostnad innenfor boligen og i ytre rom som tilhører boligen besørge forsvarlig vedlikehold. Beboerforeningens styre skal ha melding om oppståtte skader, feil i ledningsnett og lekkasjer. Beboerne skal sørge for: • at boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet • at avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå kondensskader og muggdannelse i boligen • eventuelt sluk eller nedløp på balkongen skal holdes rent for skitt, slik at overvann ikke trenger inn i boligene eller underliggende boliger. Skader forbundet med dette dekkes ikke av Beboerforeningens forsikring • at balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel eller lignende. Beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne • å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i Porthuset • straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker eller lignende i boligen. Seksjonseier må for egen regning sørge for desinfeksjon • at risting av tøy, teppebanking, stumping av sigaretter og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke forekommer • at det ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer. Det må søkes styregodkjennelse før montering av markiser, platter, levegger, e.l. Dersom slikt utstyr skal monteres, skal typer, fargevalg etc. samordnes og godkjennes. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner