Brudd på reglene

Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.