Aktiviteter og støynivå

Alle beboere skal ha frihet til vanlig livsutfoldelse i sin bolig, såfremt det ikke sjenerer andre. Beboerne i Beboerforeningen oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Støy i felles/tilkomstarealer i huset, takterrasse og balkong skal unngås da dette er spesielt forstyrrende både for naboer til Porthuset, men også for beboere i naboblokker, inkludert hotellet. De som arrangerer fester/vorspiel må så snart som mulig etter festslutt sjekke sin korridor samt heis og trappegang, og fjerne eventuelle flasker, papir og annet avfall og søl. I henhold til politivedtektene i Trondheim Kommune skal det være ro og orden i huset etter klokka 23.00. Det bør også tas hensyn før klokka 09.00 alle dager. Alt støyende arbeid i leiligheter, også bruk av vaskemaskin/tørketrommel eller lignende, skal avsluttes før klokka 23.00.