Husordensregler

Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Beboerforeningen Porthuset, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre. Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i Beboerforeningen. Seksjonseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem. Eventuelle klager rettes til de det gjelder. Om dette ikke fører til bedring skal klage sendes skriftlig til styret.

 

Bruk menyen til å gå i detalj eller last ned som PDF her.