Om foreningen

Beboerforeningen Porthuset består av 50 selveierleiligheter organisert i en boligsammenslutning i form av en beboerforening.

En beboerforening er en sammenslutning av noen, men ikke alle seksjonseiere i et eierseksjonssameie, typisk når sameiet består av både bolig- og næringsseksjoner. Medlemmene i Beboerforeningen Porthuset er seksjonseiere i Eierseksjonssameiet Porthuset (org.nr: 986 189 165). Dette sameiet består av 50 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner. Beboerforeningen Porthuset er en driftsforening/beboerutvalg med eget organisasjonsnummer, som alle boligseksjonene er en del av. Denne foreningen skal ivareta de saker som kun omhandler boligseksjonene. En beboerforening etablerer gjerne ett sett med regler, gjerne kalt ordensregler og/ eller vedtekter. Beboerforeningen fikk eget organisasjonsnummer våren 2012 (org.nr: 996 421 260). Beboerforeningen krever inn felleskostnader/kontingent fra boligseksjonene med kvartalsvise innbetalinger, og besørger at boligdelen dekker sin andel av felleskostnadene til Eierseksjonssameiet Porthuset. Beboerforeningen er forvaltet av OBOS Eiendomsforvaltning AS; næringsdelen av Newsec AS.

Beboerforeningen Porthuset representerer boligdelen styringen av Eierseksjonssameiet Porthuset. Eierseksjonssameiet overbygningen som rommer både bolig- og næringsdelen i bygget. Beboerforeningen Porthuset har to av totalt fem plasser i styret for Eierseksjonssameiet som i perioden 2009-2013 ble eid av det svenske eiendomsforetaket NIAM. I 2013 overtok Byggteknikk Prosjekt AS, et investerings og eiendomsselskap, eierskapet av næringsdelen. Bygningen er forsikret gjennom Eierseksjonssameiet Porthuset hos Gjensidige Forsikring med polisenummer 83119981.

Eierseksjonsloven regulerer forholdet mellom Beboerforeningen og Eierseksjonsameiet Porthuset. Sameieloven regulerer forholdet mellom styret i Beboerforeningen og den enkelte seksjonseier i boligdelen. Etter eierseksjonsloven har den enkelte seksjonseier eksklusiv bruksrett til sin eierseksjon. I tillegg eier den enkelte sameier en ideell andel av hele boligseksjonen. Hver seksjon står for en viss brøk av boligforeningens felles eie og utgifter. Brøken er basert på seksjonens areal.

Porthuset ble ferdigstilt i 2003. Byggherre er Nedre Elvehavn AS og entreprenør var NCC. Bygget er oppført over seks plan pluss parkeringskjeller og omfatter både et hotell og butikker i første etasje. Boligdelen er oppført over fem plan (2. – 6. etasje) og utgjør ca 2 123 kvm. Inngangspartiet er plassert mellom næring i 1. etg. (pt. Eplehuset og Bolia). Beboerforeningen disponerer ingen parkeringsplasser og hefter ikke for felleslån. Bygningen er oppført med hovedkonstruksjon i mur/tegl. Yttervegg over grunnmur kledd med tegl, innvendig isolert og kledd med platekledning. Etasjeskiller i betong. Takkonstruksjon med tilnærmet flatt tak og antatt tekket ned papp/membran. Bygget er satt opp på tilnærmet flat tomt, opparbeidet med felles takterrasse. Kjeller er støpt i betong.

Porthuset ligger på Solsiden og har adressen Trenerysgate 7, 7042 Trondheim. Gatenavnet stammer fra John Trenery (1803-1864). Trenery var en engelsk ingeniør som grunnla Fabriken ved Nidelven, forløperen til Trondhjems Mekaniske Værksted (TMV). I 1850 og 1861 ble Nidelven og Thrønderen – henholdsvis den første dampbåt og damplokomotiv i Norge – bygd ved fabrikken, like ved Porthuset. TMV innstilte sin virksomhet i 1983. Heldigvis er flere av dokkene og bygningene bevart, og gir vår bydel særpreget som vi er så glade i.

Porthuset er lokalisert ved Gråmølna, Innherredsveien 20, et tidligere dampdrevet møllebruk opprettet ca. 1840 av Andreas Graae, derav navnet Gråmølna (Graaemølla). Mølla ble lagt ned i 1866, overtatt av Trondheim Kommune, og har rommet ulike funksjoner som gutteskole, politistasjon, matstasjon for arbeids- og bostedsløse og velferdsstue for eldre i regi av Østbyens Sanitetsforening, stiftet i 1911. Lege Ingeborg Aas ledet foreningen fra 1918 til 1944. Tuberkulosebekjempelse var et hovedanliggende, og ellers ble det drevet matstasjon fra 1927. I 2008 ble Gråmølna pusset opp og fikk et tilbygg «Paviljong», og er nå blitt en kulturarena med kunstutstillinger i regi av Trondheim Kunstmuseum. I 2015 ble seks originale deler av den historiske Berlinmuren, syv meter bred og nesten fire meter høy, satt opp på fortauet mellom Gråmølna og Trenerysgate.

Porthuset har tilhold i et historisk rikt område, industrielt, sosialt og kulturelt, øst i Trondheim. Utsmykningen i inngangspartiet søker å løfte fram denne delen av vår nære fortid.

Beboerforeningens styre består av fem styremedlemmer som deler ansvarsområder mellom seg.