Kontakt oss

Porthuset består av 50 selveierleiligheter organisert i en boligsammenslutning i form av en beboerforening.

Porthuset ligger på Solsiden og har adressen Trenerysgate 7, 7042 Trondheim.

Styret består av leder og fire styremedlemmer som deler ansvarsområder mellom seg.

Styrets offisielle epostadresse er styret@porthuset.no

Styresammensetning per 27. april 2017:

Leder:

Mads Hagerup-Lyngvær  – 452 11 540

Styremedlemmer:

Gaute Nygård Leland – 414 22 564

Einride Snekvik – 907 76 800

Einar Flobak – 478 40 465

Martin Rønning Kampli – 993 76 610