Vedlikehold

Styret – i samråd med OBOS Basale AS – legger planene for vedlikeholdet av huset. Styret prioriterer vedlikehold. Vaktmester følger opp den daglige driften og vedlikeholdet av felleseareal i bygget. I tillegg har vi serviceavtaler for viktige anlegg og funksjoner i tillegg er det etablert et vedlikeholdsfond som er tenkt som en reserve for store bygningsmessige utbedringer, for eksempel heis og tak. Fondet skal være upåvirket av driftsmessig vedlikehold.

Vedlikeholdsplan

Vaktmester følger opp den daglige driften og vedlikeholdet av huset. Høsten 2011 fikk vi i stand en vedlikeholdsplan samt en plan for internkontroll. Vedlikeholdsplanen tar for seg vedlikehold og servicer på heis, fjernvarmeanlegg, tak, ventilasjonsanlegget, ev. skader/utbedringer på vegger og dører i fellesareal, maling inngangsparti og korridorer, service og kontroll, brannalarmanlegg og nødlys, kameraovervåking og skadedyrskontroll.

Vedlikeholdsfond

I 2008 etablerte Beboerforeningen Porthuset et vedlikeholdsfond. Fondet er tenkt som en reserve for store bygningsmessige utbedringer, for eksempel heis, tak og fellesområder. Fondet skal være upåvirket av driftsmessig vedlikehold. Vedlikeholdsfondet utregnes etter areal. Areal samsvarer i større grad med den faktiske verdien leiligheten har i Beboerforeningen. Dermed får vi en mer korrekt sammenheng mellom leilighetsverdi og bidrag til vedlikeholdsfondet. Samlet avsetning er per 2016 økt til 100 000 kr/året. I 2015 ble fondet benyttet i forbindelse med branntetting og forskriftsmessige rømningsveier i Beboerforeningen. I tillegg ble det avdekket et behov for å utbedre dreneringen for å forhindre vanngjennomtrengning til bodarealet, som også ble betalt med vedlikeholdsfondet.