Vaktmester

Beboerforeningen har en avtale med Din Vaktmester AS om levering av vaktmestertjenester. Har du noe du mener bør ordnes eller har noen spørsmål, ta kontakt med styret.

Vaktmester følger opp vedlikehold, ettersyn og drifting av bygget. Sentrale oppgaver er ansvaret og drift av alle tekniske anlegg og installasjoner i bygget, for eksempel å ivareta å justere ventilasjon og fjernvarmeanlegg, etterse låssystemer og elektriske anlegg samt ivareta brannsikkerheten etter gjeldende lover og bestemmelser. Vis a vis styret er vaktmester en rådgiver om forhold rundt driften og vedlikeholdet av Beboerforeningen Porthuset, samt kontaktpunkt når styret ønsker å innhente tilbud på tjenester. Vaktmester har ikke ansvar i leilighetene, men kan være behjelpelig med å utføre private småoppdrag. Prisen avtales da direkte. Faktura regnes ut etter medgått tid og eventuelt materiell. Vaktmester er Ole Markus Lien: olemarkus@dinvaktmester.no

Etter vedtektene i Eierseksjonsameiet Porthuset, som består av både næring og bolig, er Newsec Basale AS, forvalter for næringsdelen, ansvarlig for snørydding og strøing også utenfor Beboerforeningen Porthuset vinterstid, samt feiing og rengjøring på vårparten.