Renhold

Renholdet utføres av Mint Renhold.

Avtalen med Mint Renhold innebærer ukentlig vask av alle flater fra kjeller til 7. etg. Det inkluderer trappene, inngangspartiet og korridorene.

Renholdet foretas hver onsdag, og utføres i henhold til følgende arbeidsplan:

– rengjøring av alle frie flater på gulv
– gulvlister avtørres 1 gang pr. mnd ved behov
– gelender avtørres i trapp
– dørene til beboernes leiligheter avtørres ikke
– inngangsdør i glass pusses
– glassfeltet rundt inngangsdørene pusses ved bestilling
– speil i heis pusses
– heisriller rengjøres ved behov
– vaskbare flekker i nåhøyde på vegger og i heis fjernes

Varigheten av avtalen er på to år og oppsigelsestiden seks kalendermåneder.

Utført renhold blir kvittert på listen på veggen i inngangspartiet.

Rydding i korridorer:

Det er ikke tillatt å sette igjen ting i oppganger og andre deler av fellesarealet, bruk din bod eller kast dette. Brudd på dette kan medføre sanksjoner, se ordensreglene. Ingen eiendeler skal stå i fellesarealene, verken i korridorene eller i bodetasjen. Slike eiendeler vil flyttes og kastes uoppfordret.