Nøkler

Bestilling av nøkler

Vår forvalter OBOS Forvaltning AS er rekvirent på nøkler for Beboerforeningen Porthuset.

For bestilling av nøkler til din leilighet, ta kontakt med OBOS Forvaltning AS ved Hege Lervik Wuttudal: hege.wuttudal@obos.no

OBOS kontakter så Systemsikring på Lerkendal, Klæbuveien 138 (like ved Lerkendal Stadion, tlf: 7382 0730).

Beboerforeningen anbefaler at de som kjøper leilighet i Porthuset krever å få skiftet lås i forbindelse med eierskifte. Hvis alle gjør det så er man sikret mot nøkler på avveie.

Innlåsingsassistanse 22971077 (Securitas)

Dette ‘nødnummeret’ kan benyttes når du har behov for hjelp til å komme inn i bygget/leiligheten.

Nummeret er døgnkontinuerlig betjent og besvares av vaktlederfunksjonen i Securitas. Du må identifisere deg og redegjøre for tilhørigheten til foreningen. Tjenesten vil bli belastet med et gebyr som må betales av den som ber om bistand.