Fremgangsmåte for skifting av navn på ringeapparat

Merking av utvendig ringeapparat utføres av vaktmester. Å sette egne lapper på ringeapparatet er ingen godkjent varig løsning.

På varselet som deles ut til de leiligheter med manglende korrekt postkasseskilt, er det mulig å skrive inn hva som skal stå på utendørs navnetavle.

Alternativt meld inn på http://www.porthuset.no/informasjon/skjema-for-nye-beboere/

eller via en e-post til styret@porthuset.no så sørger styret for riktig navn. Husk å oppgi leilighetsnummer.

For de som leier ut kan et alternativ være å skrive seksjonsnummer, for eksempel ”Seksjon 12”.