Fremgangsmåte for bestilling av postkasseskilt

Varsel om manglende korrekt postkasseskilt gis med 7 dagers frist for å melde inn endringer på postkasseskilt og utendørs navnetavle. Varselet legges i postkassen til aktuell leilighet. Om styret ikke mottar tilbakemelding innen fristen, bestiller styret nytt postkasseskilt med navn som anvist på midlertidig lapper eller skilt. Omkostninger påløper seksjonseier og faktura blir sendt fra forvalter. Prosedyren er bestemt på årsmøtet.

Det letteste er å melde inn endringer her: http://porthuset.no/informasjon/skjema-for-nye-beboere/

KUN STYRET KAN BESTILLE POSTKASSESKILT – IKKE EIER ELLER BEBOER