Merking av postkasser og ringeapparat

Styret jobber for et presentabelt og tiltalende inngangsparti. Av den grunn følger styret en streng linje på merking av postkasser og utvendig porttelefon. Det er kun tillatt med godkjente postkasseskilt av samme type og de skal være gravert i riktig størrelse. Lapper og annen merking vil kun tillates i kort tid i forbindelse med flytting.

Årsmøte i 2015 bestemte at styret håndterer prosedyren med utskifting av postkasseskilt. Varsel legges i postkassen med 7 dagers frist til å melde inn endringer. Eier mottar faktura med gebyr.

Det letteste er å melde inn endringer på postkasseskilt og utendørs navnetavle her: http://porthuset.no/informasjon/skjema-for-nye-beboere/

Ordensreglene er disse:

«Alle postkassene skal ha like postkasseskilt og klistermerker.

Styret bestemmer til enhver tid hvilket postkasseskilt og klistremerker som er godkjent. Kun styret kan bestille postkasseskilt. 

Beboerendring meldes fra til styret.

Styret legger varsel i postkasser med ikke-godkjente postkasseskilt og midlertidige lapper. Varsel gis med 7 dagers frist for å melde inn endringer på postkasseskilt og utendørs navnetavle. Om styret ikke mottar tilbakemelding innen fristen, bestiller styret nytt postkasseskilt med navn som anvist på midlertidig lapper eller skilt.

Varsel i postkasse er tilstrekkelig. Endringer meldes elektronisk via våre nettsider. Omkostninger påløper seksjonseier og faktura blir sendt fra forvalter.

Skjemaet inneholder også hva som skal pryde utendørs navnetavle.»