Kameraovervåkning

​Formål

Beboerforeningen Porthuset utvidet vinteren 2016 kameraovervåkingen i sine arealer, inkludert avfallsrommet som mange næringsaktører i området har tilgang til.

Formålet med kameraovervåkningen er for å forebygge, forhindre innbrudd og skadeverk i sameiets felles bodarealer og parkeringskjeller, samt deler av uteområdet mellom blokkene.

Det monteres åtte digitale kamera, i tillegg etableres det kabling og nettilgang til en informasjons- og navnetavle. Dette følger av vedtak på årsmøtet i mars 20.

Overvåkningen vil kun skje i henhold til de enver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. Overvåkningen er skiltet.

Tiltaket er basert på en historikk med gjentatte innbrudd i boder, skadeverk og tyverier på Beboerforeningens område. Etableringen er meldt inn og registrert hos Datatilsynet i henhold til regelverk.

Det er kun utpekte medlemmer av styret samt vaktmester som har tilgang til opptakene. Utlevering av opptak skjer kun etter Personopplysningslovens regler.

​Områder som overvåkes

2 kamera i sykkelbod
1 kamera i avfallsrom
2 kamera i inngangsparti
1 kamera utenfor inngangsparti
2 kamera i bodarealet

Siden det ikke er mulighet og ønskelig med ytterligere fysisk sikring av området, samt at det er en begrenset adgangskontroll til bygningsmassen anses kamera som et godt og rimelig tiltak for å ivareta formålet.