Informasjonsperm

Infomasjonspermen tar for seg de viktigste opplysningene husets eiere og beboere behøver i vår forening. Permen oppdateres ved behov.

Informasjonsperm – oppdatert pr. 1. april 2018