Informasjonsbrev

Med jevne mellomrom (3-4 ganger pr. år) lager styret et informasjonsbrev som formidles til alle eiere på hjemmesiden og på epost. Her informeres om aktuelle saker og planlagte prosesser. Eiere bes informere sine leietakere ved eventuell utleie.

Informasjonsbrev 1 2017