Forsikring

Husforsikring

Sameiet har husforsikring via Gjensidige. Polisenummer er 83119981. En del banker krever disse opplysninger ved refinansiering eller ved og/eller lånetilsagn.

Husforsikringen dekker skader på våre fellesareal, samt skader som skjer på fastmonterte installasjoner i din leilighet. Får du en skade må du snarest melde fra til styret som igjen vil sende den videre til If.

Husforsikringen omfatter ikke vannskade fra tak.

Innboforsikring

En liten forklaring på dette med innboforsikring: Tenkt scenario med at det er en dekningsmessig skade (altså skade forsikringen dekker) som gjør leiligheten ubeboelig. Leietaker flytter ut og betaler ikke leie på f.eks. 10 000,- kr. Hvis det koster 12.000,- kr for leietaker å bo et annet sted, så får leietaker dekket de 2 000,- kr det koster mer å bo et annet sted. Hvis leietaker ikke har innboforsikring, så må vedkommende betale dette selv (egenandel kommer også inn her). Eier av leiligheten får dekket kr. 10 000,- av bygningsforsikringen, da dette er hans tap pga. ubeboelighet.

Hvis det ikke er en dekningsmessig skade, så vil ikke leietaker få dekket disse kr. 2 000,- det koster mer å bo et annet sted. Leietaker må da selv bruke sin innboforsikring for å dekke eventuelle merkostnader til nytt bosted. Eier har ingen plikt til å ordne med nytt husvære til leietakere. Hvis leietaker ikke har innboforsikring, må leietaker for egen regning bekoste merkostnad ved alternativt oppholdssted.

Det er ikke lovpålagt å ha innboforsikring slik det er lovpålagt å ha ansvarforsikring for bil. Så eier har ikke noe ansvar for at leietaker har innboforsikring. Hvis en leier ut møblert, så bør eier selv ha innboforsikring. Innboforsikringen dekker løsøre, samt eventuelle merkostnader eier eller leietaker har med å bo midlertidig en annen plass. Det er kun eier eller leietaker selv det går utover hvis en ikke har innboforsikring.

Styret anbefaler utleiere å forlange at leietakere tegner egen innboforsikring som skal være gyldig i hele leieperioden for å dekke grovt uaktsomme skader som ikke dekkes av depositumet. For leietaker er det dessuten en rettshjelpsdekning i innboforsikringen. PS. Hvis man er student – og har folkeregistret adresse som sine foreldre – er man forsikret via foreldrenes innboforsikring.

Fra vedtektenes §7:

Beboerforeningens styre sørger for fullverdi bygningsforsikring. Seksjonseier plikter å tegne innboforsikring. Ved utleie er seksjonseier pliktig til å påse at leietaker har gyldig innboforsikring.