Felleskostnader

Kostnader med driften av huset som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, fordeles mellom seksjonseierne etter en brøk basert på leilighetsareal. Den enkelte seksjonseier skal betale a-kontobeløp fastsatt av boligeierne på sameiermøtet eller av styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Porthusets felleskostnader dekker det som er alminnelig i kollektive boformer: utgifter til drift av bygget (vedlikehold, forsikring, rengjøring, boning, maling, strøm, renovasjon, revisjon-, forvaltning- og vaktmestertjenester); TV og internett og styrehonorar. Varmtvann i form av tappevann (dusj og kjøkken) samt oppvarming (fjernvarme) er også inkludert i felleskostnadene. A-kontobeløpet dekker også avsetning av midler til fremtidig vedlikehold. Felleskostnadene inndrives gjennom kvartalsinnbetalinger. Etter hvert blir det mulighet for å betale via AvtaleGiro.