Avfallsordning

Vi praktiserer sortering av avfallet. Bare restavfall kastes i avfallsrommet i 1. etg.

Papp, plast, metall og glass SKAL legges i egne containere ved Vinmonopolet Solsiden eller Kirkegata på Møllenberg. Farlig avfall skal bringes til en miljøstasjon. Det er forbudt å sette fra seg søppel eller avfall på fellesarealer, selv om det er midlertidig. Forsøpling av fellesarealer er brudd på ordensreglene.

Søppel utover vanlig husholdningsavfall er i utgangspunktet seksjonseiers eget ansvar å fjerne. Fra tid til annen er det mulig å kaste større avfall i egen container. Det vil komme oppslag om dette hver gang. Annet ukurant avfall kan plasseres i avfallsrommet hele året (elektriske artikler etc.). Vi minner om at feilsortering fører til at søppelrommet fylles med avfall som må kjøres bort. Typisk er plassering av store mengder papp. Dette er dyrt og bidrar til større fellesutgifter som igjen gjør det dyrere å bo i Beboerforeningen Porthuset.

Husartikler (senger, sofa, bord, lamper etc.) skal IKKE plasseres i avfallsrommet eller fellesareal. Hvis det skjer, kommer styret til å reagere strengt, både med å fakturere borttransport og arbeidspenger samt ilegge advarsel. Kameraovervåkning vil bli tatt i bruk for å finne ansvarlige personer.

For farlig avfall er det utlevert egne, røde bokser. Henting skjer to ganger i året med beskjed om hentedato i form av oppslag ved inngangsdøra. Se også hjemmesiden: http://www.renholdsverket.no/

PS. På renovasjonsregningen fra Trondheim Kommune, kommer det fram en andel papp/plastavfall. Det skyldes ikke at seksjonseier betaler en andel i en sorteringsdunk i søppelrommet – det finnes ikke –, men en andel av miljøtorgene i Midtbyen, såkalte Midtbypunkt. Denne andelen er 370 liter.