Helse, miljø og sikkerhet

Plan for internkontroll retter fokuset mot HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). I følge HMS-lovgivningen og internkontrollforskriften er alle virksomheter, også beboerforeninger, pliktig til å gjennomføre internkontroll (typisk brannvern, kontroll av elektriske anlegg og utstyr, tekniske installasjoner etc.). Målet med HMS-arbeidet er å skape et godt og sikkert bomiljø. Newsec Balsale har i samarbeid med styret ansvaret for sikkerheten i Porthuset, men det endelig ansvaret hviler på styret. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Styret kan da bli stilt til ansvar dersom HMS-systemet ikke er på plass og etterlevd. Styret skal derfor sørge for en systematisk internkontroll og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i Beboerforeningen.