FAQ – ofte stilte spørsmål

Bestilling av nøkler

Vår forvalter OBOS Forvaltning AS er rekvirent på nøkler for Beboerforeningen Porthuset.

For bestilling av nøkler til din leilighet, ta kontakt med OBOS Forvaltning AS ved Hege Lervik Wuttudal hege.wuttudal@obos.no

OBOS kontakter så Systemsikring på Lerkendal, Klæbuveien 138 (like ved Lerkendal Stadion, tlf: 7382 0730). Styret oppgir av sikkerhetshensyn ikke nummerserien til våre nøkler. Ta kontakt med styret om nødvendig.

Beboerforeningen anbefaler at de som kjøper leilighet i Porthuset krever å få skiftet lås i forbindelse med eierskifte. Hvis alle gjør det så er man sikret mot nøkler på avveie.

Innlåsingsassistanse: 22 97 10 77

Dette ‘nødnummeret’ kan benyttes når du har behov for hjelp til å komme inn i bygget/leiligheten.Nummeret er døgnkontinuerlig betjent og besvares av vaktlederfunksjonen i Securitas AS. Du må identifisere deg og redegjøre for tilhørigheten til foreningen.Tjenesten vil bli belastet med et gebyr. Gebyret tilfaller eier av den leiligheten som ber om bistand (dette gjelder også ved utleie. Styret har kun et juridisk forhold til eiere i foreningen).

TV og internett

Beboerforeningen har tegnet fellesavtale med Telia for leveranse av TV og bredbånd for perioden 01.10.2020-01.10.2023.

Den enkelte eier (og leietaker) administrerer eget abonnement og har mulighet til oppgradering utover grunnpakken.

I avtalen kan hver enkelt beboer velge mellom følgende:

(1) Kun internett (750 Mbit/s)
(2) Kun TV (110 kanalpoeng)
(3) Kombinasjon av TV og internett (50 kanalpoeng og 250 Mbit/s).

Om beboer ønsker å bestille (1) eller (2), ta kontakt med Telia, eksempelvis på Solsiden kjøpesenter.

Du finner informasjon på https://www.telia.no/ eller ved direkte henvendelse til kundeservice tlf. 21 54 54 54.

Viktige telefonnummer

Under finner du en oversikt over de viktigste nødnummer:

Medisinsk: 113
Politi: 112
Brann: 110

Nøkkelopplysninger

Fakturaadresse:
7712 Beboerforeningen Porthuset
v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS
PB 6668 St. Olavs plass
0129 OSLO

Besøksadresse:
Trenerysgate 7
7042 TRONDHEIM

Generell informasjon:
Styrets epostadresse: styret@porthuset.no
Foreningens hjemmeside: http://www.porthuset.no/
Vibbo: https://vibbo.no/beboerforeningen-porthuset
Selskapsform: Boligforening
Org. nummer: 996 421 260
Byggeår: 2003
Areal: 2123 kvm
Antall leiligheter: 50
Heis: Ja
Fellesfyring: Ja (fjernvarme)
Fellesvarmtvann: Ja (sentral varmesentral)
Dyrehold: Tillatt med inntil 2 dyr forutsatt ikke til sjenanse

Forsikring
Tilbyder: Gjensidige Forsikring ASA
Polisenummer: 83119981

Nyttige dokumenter
«Hva gjør jeg når…»
«What to do when…?»
Informasjonsperm

Husordensregler
Husordensregler

Vedtekter
Beboerforeningen Porthuset
Eierseksjonssameiet Porthuset

Oversikt over husets nummerering.