Porthuset

Author Archives

 • Skifte av filter og sommerkassett 15. juni

  Våren er her, og det er på tide å skifte filter og – for de som har – sette inn sommerkassett i ventilasjonsaggregatene. Vaktmester utfører dette torsdag 15. juni. Sommerkassetten må hentes frem og settes ved kjøkkenbenken – hvis ikke blir den ikke montert. Et følgeskriv fins her. De som ønsker å bestiller sommerkassett, ta kontakt […]

 • Innkalling sameiermøte 2

  Endelig foreligger korrekt innkalling til sameiermøte i Eierseksjonssameiet Porthuset for 2017. Innkallingen fins her. Møtet finner sted onsdag 13. juni kl 18 i Sluppenveien 6, plan 2, møterom M3. Styret minner om at våre eiere i Beboerforeningen er med og eier bygget. Det er i eierseksjonssameiet leiligheten og verdien ligger for våre sameiere. Dette er en oppfordring til […]

 • Styrets saker til sameiermøtet

  Styret har drøftet situasjonen i Eierseksjonssameiet Porthuset. Vi er lite tilfreds med den måten sameiet drives på. Driften skjer ikke i medhold av de lover og vedtekter sameiet er omfattet av. Derfor løfter vi det opp til behandling på møtet. Våre saker er redegjort for i dette vedlegget. Vi løfter særskilt opp hvordan budsjetter forankres […]

 • Innkalling sameiermøte

  Byggteknikk, eier av næringsseksjonen i Porthuset, har sendt ut en feil og mangelfull innkalling til sameiermøtet (årsmøtet) i sameiet (hele huset, næring + bolig). Dokumentene fins her. Merk at møtet arrangeres 13. juni, ikke 23. mai som opplyst i varselet. Vi oppfordrer våre eiere til å møte og vise engasjement for eierseksjonssameiets årsmøte – det […]

 • Årsmøte i sameiet

  14. juni kl 18 arrangeres årsmøte (sameiermøtet) i Eierseksjonssameiet Porthuset. Alle sameiere i Beboerforeningen Porthuset er også sameiere i eierseksjonssameiet. Sameiet er hele Porthuset, både bolig og næring. Styret i Beboerforeningen håper våre eiere også møter på sameiermøtet til Porthuset. Alle sameiere mottar snarlig skriftlig brev sendt i ordinær post med varsel om dato for møtet og […]

 • Årsmøte 2017

  Årsmøtet i Beboerforeningen Porthuset ble avholdt 26. april 2017 kl 18 i OBOS sine lokaler i Strandveien 43. Tilsammen 17 eiere var tilstede eller hadde inngitt fullmakt. Forvalter sender protokoll til alle eiere. Møtet varte i nøyaktig to timer, og tok for seg styrets årsberetning, regnskap, budsjett og vedlikeholdsplan. Regnskap og budsjett ble nøye gjennomgått av forvalter […]

 • Get kommunikasjonsleverandør fra 01.08.2017

  Årsmøtet 26. april 2017 bestemte Get som leverandør av TV og internett for Beboerforeningen Porthuset for perioden 01.08.2017-01.08.2020. Avtalen – i korte ordelag – innebærer 250/250 Mbit/s i internetthastighet, en TV-løsning med 55 kanalpoeng (se nærmere om det nedenfor), PVR på 500 GB, ny hjemmesentral i hver leilighet med WiFi i 2,4 og 5 GHz AC-standard samt gratis […]

 • Guide – Hva gjør jeg når…?

  Det er laget en praktisk guide til problemer som kan oppstå når du er eier eller bor i Beboerforeningen Porthuset. Her finner du blant annet referanser til hvor du kan henvende deg i en del praktiske situasjoner, nøkkelbestilling, problemer med TV/Internett, husbråk, heistrøbbel m.m. Guiden sammenfatter dette på en side, og fins i en norsk og […]

 • Innkalling årsmøte 2017

  Innkallingen til årsmøtet for 2017 kan du finne her. Møtet avholdes 26. april kl 18 i lokalene til OBOS Eiendomsforvaltning AS, Strandveien 43, 3. etg. Møteinnkallingen sendes 10. april pr. post til alle eiere med bostedsadresse utenfor Beboerforeningen, og legges av styret i postkassen til alle eiere som bor i foreningen. Vel møtt!

 • Nyhetsbrev og informasjonsperm

  Eiere og beboere i Beboerforeningen Porthuset NYHETSBREV og INFORMASJONSPERM Styret slipper årets første nyhetsbrev. Det er også utarbeidet en informasjonsperm. Vi legger opp til utvidet informasjon via epost og vår hjemmeside. Hjemmesiden tilbyr tre ulike nivå på informasjonsutvekslingen. Under fliken som heter “Informasjon” – er det lagt til tre kategorier: «Nyhetsbrev», «Informasjonsperm» og «Informasjonshåndbok». Informasjonstilfanget er […]