Ytterdør friskmeldt 17.2

Teknikker vurderte låsen på ytterdør i dag, 17. februar.

Forklaringen på årsaken til svikt er ukjent. Teknikker sier elektronikk kan svikte, men at dette systemet vi har har vist seg pålitelig. Hvis lås ytterdør igjen svikter, blir låsen skiftet ut.

Etter å ha resatt låsen omkring kl 9.30, fungerer den igjen som normalt.

Alle våre 11 elektroniske blir holdt under nøye oppsikt, slik at de skal fungere som forutsatt. Styret skal anskaffe en særskilt lås som kan fungere som back-up skulle samme driftsavbrudd inntreffe senere.