Elektronisk kommunikasjon

I april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne.

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier.

Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.

I samsvar med nye regler i eierseksjonsloven har styret besluttet at kommunikasjon mellom styret/forretningsfører og boligeierne skal skje elektronisk. Unntak gjelder for eiere som har reservert seg mot dette.

Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Det er også mulig å kontakt styret – porthuset@gmail.com – så skal reservasjonen forkynnes videre til vår forvalter, OBOS Eiendomsforvaltning AS.