November 2021

Monthly Archives

  • Elektronisk kommunikasjon

    I april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne. Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en […]

  • Nytt nøkkelsystem i drift

    Det har i løpet av dagen blitt skiftet ut sylindre i alle dører, unntatt søppelrommet utenfra. Bruksanvisning: 1. Legg brikke inntil sylinder merket med SALTO. 2. Når du får grønt lys, vri om sylinder og åpne døra.