October 2021

Monthly Archives

  • Nytt, digitalt nøkkelsystem

    Nytt, digitalt nøkkelsystem er ferdig programmert. Merk dette: Alle seksjoner får utdelt 3 digitale brikker i ulike farger. Styret deler ut nøkkelbrikker fortløpende, senest under rettingen i perioden 19.-22. oktober. Styret går flere runder i huset de neste ukene. Fordi vi har mye utleie, må styret få fullmakt fra eier til evt å utdele nøkkelbrikkene […]

  • Vinterkassett og håndløper

    Skifte til vinterkassett blir utført tirsdag 19. oktober. Sett frem vinterkassett på kjøkkenbenk (merk at ikke alle har sommer- og vinterkassett, mange har, men dette er frivillig). Prisene på håndløper (trevirke på balkong) har galoppert i høst. Styret har bestemt en vedlikeholdsfri håndløper. Skifte av håndløper utføres i perioden tirsdag 19. oktober til fredag 22. […]

  • Årsmøte 2021

    Vi har fått ny rådgiver hos forvalter, OBOS. Det betyr bla. at det blir arrangert årsmøte 27. oktober. Våre seksjonseiere kan melde inn saker til årsmøtet. Frist er 10. oktober. Send til porthuset@gmail.com Møteform- og sted blir opplyst senere.