Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 er ennå ikke avholdt for Beboerforeningen Porthuset.

Utsettelsen skyldes alene forhold hos vår forvalter, OBOS Eiendomsforvaltning AS. Våre vedtekter stipulerer frist til 30. april hvert år. Dessverre skjedde det samme i 2019, også den gang skyldes det utelukkende forhold på forvalters side. Forvalter har vist seg på kritiske punkt å ikke følge avtalen mellom de to parter. Neppe til å tro for landets største forvaltningsselskap, OBOS.

Styret har gjentatte ganger siden mai vært i kontakt både med forvaltningskonsulent og ledelsen i Oslo. Vi er lovt ny forvaltningskonsulent. Og at årsmøtet skal bli arrangert. Dagens konsulent fungerer overhodet ikke. OBOS sentralt tar ingen ansvar. Vi skriver 11.11.2020, og styret vet ingenting om når årsmøte blir arrangert. Forskriften som tillot digitale årsmøter løp ut 31. oktober.

Til opplysning legger styret opp til et årsmøte – om det blir avholdt – uten noen kontroversielle saker, gitt formatet og tidspunkt for avholdelse.

Styret beklager dette på det sterkeste på vegne av våre eiere.