Ny alarmenhet montert i heisen

Beboerforeningen har i dag fått montert heisalarm fra ThyssenKrupp Elevator, type Safeline SL6.

Heisalarmen kan fritt programmeres til valgfritt vaktselskap, og støtter både GSM og analog overføring. Etter betydelige utfordringer med Nokas i 2017, med gjentatte kontraktsbrudd, er det bestemt en alarmtilknytning til ThyssenKrupps vaktselskap med trådløs alarmoverføring over GSM-nettet.

Avtalene med Nokas og Telenor (analog telefonlinje) er sagt opp.

Med denne nye avtalen, er heisen knyttet opp mot ThyssenKrupp på både totalserviceavtale og alarm.