Skifte til digital strømmåler 13.-16. mars 2018

Strømmåleren hos oss skal skiftes ut til en digital måler.

Skiftet finner sted i perioden  13.-16. mars. Se mer informasjon fra TrønderEnergi her: Skifte av strømmåler 13.-16. mars 2018.

Strømmen kobles fra i 15 minutter. Det er ikke nødvendig å bekrefte tidspunktet – eller være hjemme – da alle målere hos oss skiftes ut i samme operasjon fra teknisk rom i kjelleren.

Smarte strømmålere er en digital boks du får installert i sikringsskapet ditt hjemme, som erstatter den gamle strømmåleren – den med en plate som spinner rundt.

Selve installasjonen koster ingenting for deg som kunde. Det er nettleverandøren din som må gjøre dette.

Den nye måleren registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker, og innrapporterer forbruket ditt hver eneste time – altså 24 ganger i døgnet. Hvis strømselskapene ønsker dette i fremtiden, kan dette økes til hvert kvarter (96 ganger i døgnet).

Strømmålerne er koblet opp til internett, og gjør denne innrapporteringen uten at du trenger å foreta deg noe som helst.

Se her for mer informasjon om den nye smarte målerne.

Status for utrullingen av den nye måleren kan ses her.