March 2018

Monthly Archives

  • Ny alarmenhet montert i heisen

    Beboerforeningen har i dag fått montert heisalarm fra ThyssenKrupp Elevator, type Safeline SL6. Heisalarmen kan fritt programmeres til valgfritt vaktselskap, og støtter både GSM og analog overføring. Etter betydelige utfordringer med Nokas i 2017, med gjentatte kontraktsbrudd, er det bestemt en alarmtilknytning til ThyssenKrupps vaktselskap med trådløs alarmoverføring over GSM-nettet. Avtalene med Nokas og Telenor (analog telefonlinje) […]

  • Skifte til digital strømmåler 13.-16. mars 2018

    Strømmåleren hos oss skal skiftes ut til en digital måler. Skiftet finner sted i perioden  13.-16. mars. Se mer informasjon fra TrønderEnergi her: Skifte av strømmåler 13.-16. mars 2018. Strømmen kobles fra i 15 minutter. Det er ikke nødvendig å bekrefte tidspunktet – eller være hjemme – da alle målere hos oss skiftes ut i samme operasjon […]