Vedlikehold – rens av avløpsrør og ventilasjon

I mars foregår det vesentlig vedlikehold av bygningsmassen:

HØYTRYKKSPYLING AV AVLØPSRØR OG RENS AV VENTILASJON

UTFØRLIG INFORMASJON OM VEDLIKEHOLDET FINS HER.

Datoene og fremdriftsplan er:

  • Mandag 12., tirsdag 13. og onsdag 14. mars
  • Arbeidet utføres i hele blokka, alle tre dager og tar ca. 30 minutter i hver leilighet.

To dokumenter er viktige å lese:

FREMDRIFTSPLAN FOR RENS AV RØR OG VENTILASJON

VIKTIG INFORMASJON ALLE EIERE MÅ LESE.

Informasjon blir også tilsendt eiere pr. post/epost og lagt i alle postkassene.

Fremdriftsplanen kommer til å bli fulgt til punkt og prikke da det følger rørsystemet i blokka. Se nøye på når din leilighet blir besøkt.

Tilgjengelighet: Merk at det ikke er nødvendig å levere nøkkelen til vaktmester da styret leverer ut en hovednøkkel. Utførende Power Clean må ha tilgang til ALLE leilighetene. Det ryddes og rengjøres i oppvaskbenk og i servantskap på bad. Ta av slukristen og rengjør sluk. Gi tilgang til ‘rør i rør-skap’.

GENERELT

Styret gjør oppmerksom på at alle seksjonseiere plikter å gjøre sin leilighet tilgjengelig for vedlikehold etter lov om eierseksjoner § 33:

 «Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum.»

Styret har en vedlikeholdsplikt på husets infrastruktur etter samme paragraf 33:

«Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler.»

Styret deler ut en hovednøkkel til utførende (Power Clean). Om noen ønsker at vår vaktmester skal være tilstede under vedlikeholdet, eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med styret: styret@porthuset.no