Årsmøte 21. mars 2018

Årsmøte i Beboerforeningen Porthuset er satt til 21. mars 2018.

I forkant av møtet mottar  alle eiere en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Vedlegget er sendt alle seksjonseiere i foreningen i ordinær postgang.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 16. februar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over