January 2018

Monthly Archives

  • Årsmøte 21. mars 2018

    Årsmøte i Beboerforeningen Porthuset er satt til 21. mars 2018. I forkant av møtet mottar  alle eiere en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Vedlegget er sendt alle seksjonseiere i foreningen i ordinær postgang. Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest 16. februar 2018. For […]