Protokoll sameiermøte

Sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Porthuset ble arrangert 13. juni.

Fristen for å holde møtet er ut april, men Byggteknikk, eier av næringsdelen, hadde ikke fått med seg fristene i loven og vedtektene.

Protokollen fra møtet kan leses her.

Styret meldte inn fem saker som kan leses her.

I protokollen fikk Kjeldsberg innsatt en egenvurdering – opprinnelig skulle vurderingen være uten sitattegn – som om påstanden er noe årsmøtet uttaler og er omforent om.

I Kjeldsbergs egenskryt – forberedt før møtet – heter det at de er en “seriøs og dyktig aktør innen forvaltning av bolig- og næringseiendommer”.

Seriøs og dyktig er det mest motstandsløse honnørordene når noen skal foreta en egenevaluering.

Videre skriver Kjeldsberg om seg selv:

“Vi har også hatt et godt samarbeid med Eierseksjonssameiet og mener vi har driftet og forvaltet eiendommen på en god måte”.

Påstanden sier ALT om hvor villfarne og virkelighetsfjerne Kjeldsberg er. Klart Kjeldsberg vil eksponere dere for omverden som seriøse, det er jo levebrødet, men dette kan enkelt empirisk belegges som det reneste sludder.

Det er intet mindre enn skamløst å rose seg selv etter hva Kjeldsberg har klart å stelle i stand.

Når man vurderer sakens fakta, blir påstanden usann. Vi underbygger det med det følgende:

– Kjeldsberg har sørget for at næring har fått Beboerforeningen til å betale det alt vesentligste av vannforbruket i sameiet. I tillegg kommer avgifter for kloakkavgift.
– Forbrukstallene er dokumentert fra offentlige kilder.
– Vi snakker om enorme mengder med vann som Kjeldsberg ikke har fanget opp skal betales av næring, penger som er frarøvet eierne i boligdelen. Det er millionbeløp – trolig mange – som Kjeldsberg ikke har klart å fange opp i sin tjenestetid. I 2008, for eksempel, ble hver leilighet fakturert for 208 000 liter vann. Normalforbruket er ca. 1/4.

Og så leser vi dette. Driftsleder Knut Haugrønning i Kjeldsberg skriver 5. desember 2012 til Arild Lund, seksjon 38:

“Du kan ta det helt med ro. Leilighetene betaler ikke for forbruket til hotellet og butikkene. De betaler sitt forbruk selv”.

Igjen er påstanden helt usann.

Noe av det merkeligste var dette:

Kjeldsberg klarte aldri å finne vannmåleren for kaldtvann i beboerdelen – og det til tross for at den er påtegnet rørtegningene i bygget som Kjeldsberg selv satt på. Å lese kart er tydeligvis vrient, men det forventes selvfølgelig at en driftsoperatør har innsikt i de tekniske sidene ved bygget de forvalter. Det var styrets undersøkelser som lokaliserte måleren i desember 2012 – noe som revolusjonerte forbrukstallene for Beboerforeningen (fra ca. 63 til 23 prosent av sameiets vannforbruk). Manglende oppdagelse av måleren er alene grunn til å heve kontrakten for utvist inkompetanse til vår ugunst.

Etter vår oppfatning er Kjeldsberg gjennomført useriøse, upålitelige og ansvarsløse.

Kjeldsberg har kostet våre eiere millionbeløp på grunn av sin udugelighet og inkompetanse.

Kjeldsbergs opptreden er fullstendig utilgivelig, og skal medføre konsekvenser.

Kjeldsberg skal etter styrets syn aldri tilbake til Beboerforeningen Porthuset.