July 2017

Monthly Archives

  • Protokoll sameiermøte

    Sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Porthuset ble arrangert 13. juni. Fristen for å holde møtet er ut april, men Byggteknikk, eier av næringsdelen, hadde ikke fått med seg fristene i loven og vedtektene. Protokollen fra møtet kan leses her. Styret meldte inn fem saker som kan leses her. I protokollen fikk Kjeldsberg innsatt en egenvurdering – opprinnelig skulle […]