June 2017

Monthly Archives

 • Hjemmesentral – installering til høsten

  Årsmøtet i april bestemte å fortsette med avtalen med Get. Avtalen strekker seg over tre år fra 1. august 2017. Under avtalen skal alle leiligheter oppdatere sin hjemmesentral. Ny hjemmesentral kommer med WiFi i 2,4 og 5 GHz AC standard. Installeringen tar til over sommeren. Nærmere dato blir annonsert når den er klar.  Nærmere om vår avtale […]

 • Skifte av filter og sommerkassett 15. juni

  Våren er her, og det er på tide å skifte filter og – for de som har – sette inn sommerkassett i ventilasjonsaggregatene. Vaktmester utfører dette torsdag 15. juni. Sommerkassetten må hentes frem og settes ved kjøkkenbenken – hvis ikke blir den ikke montert. Et følgeskriv fins her. De som ønsker å bestiller sommerkassett, ta kontakt […]

 • Innkalling sameiermøte 2

  Endelig foreligger korrekt innkalling til sameiermøte i Eierseksjonssameiet Porthuset for 2017. Innkallingen fins her. Møtet finner sted onsdag 13. juni kl 18 i Sluppenveien 6, plan 2, møterom M3. Styret minner om at våre eiere i Beboerforeningen er med og eier bygget. Det er i eierseksjonssameiet leiligheten og verdien ligger for våre sameiere. Dette er en oppfordring til […]

 • Styrets saker til sameiermøtet

  Styret har drøftet situasjonen i Eierseksjonssameiet Porthuset. Vi er lite tilfreds med den måten sameiet drives på. Driften skjer ikke i medhold av de lover og vedtekter sameiet er omfattet av. Derfor løfter vi det opp til behandling på møtet. Våre saker er redegjort for i dette vedlegget. Vi løfter særskilt opp hvordan budsjetter forankres […]