Årsmøte i sameiet

14. juni kl 18 arrangeres årsmøte (sameiermøtet) i Eierseksjonssameiet Porthuset.

Alle sameiere i Beboerforeningen Porthuset er også sameiere i eierseksjonssameiet. Sameiet er hele Porthuset, både bolig og næring.

Styret i Beboerforeningen håper våre eiere også møter på sameiermøtet til Porthuset.

Alle sameiere mottar snarlig skriftlig brev sendt i ordinær post med varsel om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Styret har flere saker der skal melde inn:

Vårt styre ønsker å melde inn noen saker på hvordan styret i Eierseksjonssameiet fungerer. Det avholdes ingen styremøter, men det oppstilles budsjetter som vårt styre stiller spørsmål ved. Blant annet er vi med og betaler 18,7 % av budsjetterte kr. 70 000,- for snørydding/feiing/kosting rundt bygningsmassen. I våre klimaendringstider høres dette svært mye ut.

Sist årsmøte utrykte Jakob Sørgjerd seg i svært negative ordelag rundt Beboerforeningens årsmøte. Det skal vi også ta opp, få uttalelsene protokollført og be om en uttalelse fra Sørgjerd og styreleder Magnus Svendsen. Sørgjerd er driftsleder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS.

Som følge av butikkenes tilgang til beboerdelen via vårt avfallsrom, har våre kostnader økt. Det rettes derfor en henvendelse til hvordan Byggteknikk stiller seg til dette.

I tillegg behandles årsregnskap, årsberetning og styrevalg. Eierseksjonssameiet Porthuset har null i resultat, der driftsinntekter tilsvarer driftsutgifter, men vi er med og betaler flere hundretusen kroner inn i sameiet. Vi har derfor en interesse i både budsjett og regnskap. Vi skal hente inn bilagene for det vi betaler.

Videre kalles dette møtet inn i strid med eierseksjonsloven. Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Beboerstyret har flere ganger gjort oppmerksom på fristen.