Get kommunikasjonsleverandør fra 01.08.2017

Årsmøtet 26. april 2017 bestemte Get som leverandør av TV og internett for Beboerforeningen Porthuset for perioden 01.08.2017-01.08.2020.

Avtalen – i korte ordelag – innebærer 250/250 Mbit/s i internetthastighet, en TV-løsning med 55 kanalpoeng (se nærmere om det nedenfor), PVR på 500 GB, ny hjemmesentral i hver leilighet med WiFi i 2,4 og 5 GHz AC-standard samt gratis installasjon av nett til kameraovervåking. Prisen er kr. 379,- pr. mnd.

Bakgrunn for tilbudsinnhentingen:
Fra årsmøtet i 2016 fikk styret signaler på at våre eiere ønsket å være med på beslutningen om neste kommunikasjonstilbyder. Bakgrunnen for tilbudsinnhentingen var endringsprosessene i måten vi konsumerer og benytter TV/internett, synspunktene fra våre eiere og beboere fra årsmøtet i 2016 samt tilbakemeldingene fra kommunikasjonsundersøkelsen i mai 2016.

Styret har tatt med seg alle tilbakemeldingene og utviklingen som nå er vitne til på kommunikasjonsområdet. I møte med tilbyderne var målsetningen å få en solid grunnhastighet på internett som grunnpilaren i foreningens kommunikasjonsavtale, samt valgfrihet på valg av TV eller internett under samme avtale med foreningen. Avtaleutkastene skulle så legges frem slik at årsmøtet suverent bestemte vår fremtidige tv– og internettleverandør.

Tre leverandører kjempet om vår gunst: Canal Digital, NTE/Altibox og Get. Årsmøteinnkallingen og selve årsmøtet redegjorde detaljert for de ulike tilbudene. Under avstemningen falt NTE/Altibox ut i første runde. I andre runde fikk Get flere stemmer enn Canal Digital. Resultatet er at vi i perioden 1. august 2017 til 1. august 2020 inngår avtale med Get.

Under avtalen mottar alle leiligheter en ny hjemmesentral med WiFi i 2,4 og 5 GHz AC-standard. I tillegg får vi en gratis internettlinje til drifting av kameraovervåkingen.

Styret informerer nærmere om tidspunkt for installering av ny hjemmesentral.

Nærmere om avtalen:
Kjernen i Gets tilbud er en valgfrihet rundt TV- og strømmepakke, sammen med en fornøyelig internetthastighet på 250/250 Mbit/s. Det er etter sigende sjelden at boligsammenslutninger har en så rask internetthastighet til kr. 379,- pr. mnd – men internett er fremtiden.

Get tilbyr ingen deling av TV og internett som hver enkelt i foreningen fritt kan tilslutte seg. Pris med og uten TV/strømmetjenester er den samme.

Get tilbyr en basispakke som består av ti faste kanaler, pluss radio, en musikktjeneste og en filmtjeneste som tilbyr norske filmer. Basispakken er inkludert og koster ingen kanalpoeng.

Følgende kanaler er inkludert i basispakken: NRK1, NRK2, NRK3, TV2, TVNorge, MAX, TV3, TV2 Zebra, Viasat 4, TV2 Nyhetskanalen, FEM, TV2 Livsstil, TLC, Discovery; Norske filmer, Digital Radio, Stingray Music (radiostreaming med 100 kanaler/musikksjangre).

Get praktiserer et kanalpoengsystem. Boligselskapet får et visst antall poeng der hver enkelt kan komponere sin egen TV-pakke. Beboerforeningen har 55 poeng.

En oversikt over poengsystemet fins her: https://www.get.no/v3/tv/velg-ditt-innhold
HBO = 40 poeng; enkeltkanaler = 1 poeng hver; TV2 Sportskanalen = 5 poeng; FilmFavoritter = 5 poeng; Curio og Cirkus (britisk drama/naturprogrammer) = 5 poeng hver.

Man kan endre innhold så ofte man vil, uten ekstra kostnad, og det nyvalgte innholdet skal bli tilgjengelig umiddelbart.

Merk at HBO kun kan ses gjennom Gets tjenester, ikke via HBOs app. I dag kun tilgjengelig via Gets nett-TV, men kommer en egen Get tv-app i løpet av våren.

TV og strømming kan ses på ulike plattformer: TV, hjemmeside, iPad, Apple TV etc. Alle Gets kanaler og tjenester, inkludert HBO Nordic, vil være tilgjengelig i strømmeportalen på nett, og etter hvert også på apper. Da kan kundene se alt Get-innholdet når de vil, hvor som helst innenfor Norges grenser.

https://www.get.no

Internett er fremtiden.