Årsmøte 2017

Årsmøtet i Beboerforeningen Porthuset ble avholdt 26. april 2017 kl 18 i OBOS sine lokaler i Strandveien 43.

Tilsammen 17 eiere var tilstede eller hadde inngitt fullmakt. Forvalter sender protokoll til alle eiere.

Møtet varte i nøyaktig to timer, og tok for seg styrets årsberetning, regnskap, budsjett og vedlikeholdsplan.

Regnskap og budsjett ble nøye gjennomgått av forvalter OBOS ved Rune Egeness.

Alle sakene ble godkjent, med et tillegg på vedlikeholdsplanen på en avsetning av kr. 10 000,- til beising av trestykke på balkong, både gelender og treparti på vegg.

Styret ble sammensatt til styreleder Mads Hagerup-Lyngvær og Eindride Snekvik, Einar Flobak, Gaute Nygård Leland og Martin Rønning Kampli. Tre sistnevnte sitter til 2018, de to førstnevnte til 2019.

I tillegg ble sakene rundt ny kommunikasjonsavtale, dekorasjon sykkelbod og sakslisten til sameiermøte i Eierseksjonssameiet drøftet.

Get trakk det lengste loddet på ny kommunikasjonsleverandør fra 1. august 2017. Avstemningen foregikk i to runder. Get fikk flest stemmer i runde to og ble valgt som kommunikasjonstilbyder for perioden 01.08.2017 til 01.08.2020. Se en egen sak om kommunikasjonsavtalen.

Angående forslaget om dekorasjon falt årsmøtet ned på å fremme et forslag til neste årsmøte på utsmykking i korridorer, som er mer synlig enn kun sykkelboden. Vedtaktsteksten ble  «Årsmøtet ber styret utarbeide et forslag til dekorering med et detaljert kostnadsoverslag. Dette fremlegges på neste årsmøte for behandling.»

Beboerforeningen utgjør 50 av sameiets 53 seksjoner, og saksliste vedlagt i innkallingen ble godkjent av årsmøtet for sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Porthuset. Der innstilles også at styrets ledelse i Beboerforeningen Porthuset stiller til styret i sameiet.