May 2017

Monthly Archives

 • Innkalling sameiermøte

  Byggteknikk, eier av næringsseksjonen i Porthuset, har sendt ut en feil og mangelfull innkalling til sameiermøtet (årsmøtet) i sameiet (hele huset, næring + bolig). Dokumentene fins her. Merk at møtet arrangeres 13. juni, ikke 23. mai som opplyst i varselet. Vi oppfordrer våre eiere til å møte og vise engasjement for eierseksjonssameiets årsmøte – det […]

 • Årsmøte i sameiet

  14. juni kl 18 arrangeres årsmøte (sameiermøtet) i Eierseksjonssameiet Porthuset. Alle sameiere i Beboerforeningen Porthuset er også sameiere i eierseksjonssameiet. Sameiet er hele Porthuset, både bolig og næring. Styret i Beboerforeningen håper våre eiere også møter på sameiermøtet til Porthuset. Alle sameiere mottar snarlig skriftlig brev sendt i ordinær post med varsel om dato for møtet og […]

 • Årsmøte 2017

  Årsmøtet i Beboerforeningen Porthuset ble avholdt 26. april 2017 kl 18 i OBOS sine lokaler i Strandveien 43. Tilsammen 17 eiere var tilstede eller hadde inngitt fullmakt. Forvalter sender protokoll til alle eiere. Møtet varte i nøyaktig to timer, og tok for seg styrets årsberetning, regnskap, budsjett og vedlikeholdsplan. Regnskap og budsjett ble nøye gjennomgått av forvalter […]

 • Get kommunikasjonsleverandør fra 01.08.2017

  Årsmøtet 26. april 2017 bestemte Get som leverandør av TV og internett for Beboerforeningen Porthuset for perioden 01.08.2017-01.08.2020. Avtalen – i korte ordelag – innebærer 250/250 Mbit/s i internetthastighet, en TV-løsning med 55 kanalpoeng (se nærmere om det nedenfor), PVR på 500 GB, ny hjemmesentral i hver leilighet med WiFi i 2,4 og 5 GHz AC-standard samt gratis […]