Guide – Hva gjør jeg når…?

Det er laget en praktisk guide til problemer som kan oppstå når du er eier eller bor i Beboerforeningen Porthuset.

Her finner du blant annet referanser til hvor du kan henvende deg i en del praktiske situasjoner, nøkkelbestilling, problemer med TV/Internett, husbråk, heistrøbbel m.m.

Guiden sammenfatter dette på en side, og fins i en norsk og engelsk språkdrakt. Dokumentet er oppdatert pr. 10. april 2017.

Den overlapper informasjonspermen på enkelte områder, men er mer praktisk i sin tilnærming.

Husk å sjekke informasjonspermen som skal finnes i hver seksjon. Den inneholder det meste du trenger å vite om egen leilighet.

NB: Alle feil som oppstår i egen seksjon, er den enkeltes ansvar å ordne opp i.

Styret oppdaterer med jevne mellomrom alle informasjonsdokumenter som ligger under fliken «Informasjon» på vår hjemmeside.