April 2017

Monthly Archives

  • Guide – Hva gjør jeg når…?

    Det er laget en praktisk guide til problemer som kan oppstå når du er eier eller bor i Beboerforeningen Porthuset. Her finner du blant annet referanser til hvor du kan henvende deg i en del praktiske situasjoner, nøkkelbestilling, problemer med TV/Internett, husbråk, heistrøbbel m.m. Guiden sammenfatter dette på en side, og fins i en norsk og […]

  • Innkalling årsmøte 2017

    Innkallingen til årsmøtet for 2017 kan du finne her. Møtet avholdes 26. april kl 18 i lokalene til OBOS Eiendomsforvaltning AS, Strandveien 43, 3. etg. Møteinnkallingen sendes 10. april pr. post til alle eiere med bostedsadresse utenfor Beboerforeningen, og legges av styret i postkassen til alle eiere som bor i foreningen. Vel møtt!

  • Nyhetsbrev og informasjonsperm

    Eiere og beboere i Beboerforeningen Porthuset NYHETSBREV og INFORMASJONSPERM Styret slipper årets første nyhetsbrev. Det er også utarbeidet en informasjonsperm. Vi legger opp til utvidet informasjon via epost og vår hjemmeside. Hjemmesiden tilbyr tre ulike nivå på informasjonsutvekslingen. Under fliken som heter “Informasjon” – er det lagt til tre kategorier: «Nyhetsbrev», «Informasjonsperm» og «Informasjonshåndbok». Informasjonstilfanget er […]