Problem med Get Box II?

Get oppdaterer for tiden sin dekoder for en større programomlegging 1. april.

Get erfarer imidlertid problemer med Get box II etter oppdateringen.

Boksen må for tiden oppdateres manuelt og det gjøres slik:

  • Trekk ut strømkabelen fra Get-boksen i 10 sekunder, for så og sette den inn igjen.
  • Umiddelbart idet Get-boksen starter opp, trykk gjentatte ganger på tilbakeknappen på fjernkontrollen slik at teksten på displayet foran på Get-boksen går fra «boot» til «code».
  • Dersom det ikke står «code» i displayet, må du prøve på nytt og trykke enda fortere på tilbakeknappen.
  • Når det står «code» i displayet taster du 2485 på fjernkontrollen. Vær oppmerksom på at koden må tastes inn i løpet av 3 sekunder. Hvis du opplever at ingenting skjer, må du prøve på nytt.
  • Når du har gjort dette, vil det stå «boot» i displayet, deretter vil knappen foran på boksen begynne å lyse rødt. Boksen vil så skru seg på igjen automatisk.

Boksen vil nå foreta en oppdatering som løser problemet. Vær oppmerksom på at dette kan ta litt tid.

Kilde: Get.

For en orientering om omleggingen, les artikkelen fra TEK.no.