Årsmøte 2017

Beboerforeningen Porthuset avholder ordinært årsmøte 26. april 2017.

Det vises til eierseksjonslovens § 33: «Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet».

I forkant av møtet vil samtlige seksjonseiere motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Også denne teksten vil sendes alle eiere i ordinær postgang.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret senest
29. mars 2017.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget.

Forslag sendes til styreleder i Beboerforeningen Porthuset i ordinær post eller via epost.

Mads Hagerup-Lyngvær
Trenerysgate 7
7042 Trondheim

styret@porthuset.no