Renhold i Beboerforeningen Porthuset

Renholdet i Beboerforeningen Porthuset tar til 10. januar.

Rent. Helt. Enkelt. Slik lyder markedsføringen til Mint Renhold.

Beboerforeningen har tegnet en avtale med Mint Renhold om ukentlig vask av alle flater fra kjeller til 7. etg. Det inkluderer trappene, inngangspartiet og korridorene.

Renholdet foretas hver tirsdag, og utføres i henhold til følgende arbeidsplan:

– rengjøring av alle frie flater på gulv
– gulvlister avtørres 1 gang pr. mnd ved behov
– gelender avtørres i trapp
– dørene til beboernes leiligheter avtørres ikke
– inngangsdør i glass pusses
– glassfeltet rundt inngangsdørene pusses ved bestilling
– speil i heis pusses
– heisriller rengjøres ved behov
– vaskbare flekker i nåhøyde på vegger og i heis fjernes

Avtalen er tegnet under de vilkår vårt driftsselskap Newsec Basale har med Mint Renhold. Varigheten av avtalen er på to år og oppsigelsestiden seks kalendermåneder.

Utført renhold blir kvittert på listen på veggen i inngangspartiet.

Nærmere om valget av Mint Renhold

Styret er pålagt til å følge lover og bestemmelser i alt hva det foretar seg – det inkluderer også å sikre at de renholdere vi engasjerer er ansatt i godkjent foretak under vilkår som følger relevante lover og regler. I tillegg er prisen konkurransedyktig sammenliknet med tidligere foretak hos oss.

I Norge fører Arbeidstilsynet et sentralt Register over godkjente renholdsvirksomheter. Det er ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i dette registeret.

Mint Renhold er en godkjent renholdsbedrift av Arbeidstilsynet og en godkjent lærlingebedrift. Arbeidstilsynets godkjennelse av Mint Renhold.

Virksomheten oppfyller krav til bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, arbeidsavtaler, allmenngjort lønn og yrkesskadeforsikring.

Bedriften er medlem av NHO Service og har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til enhver tid gjeldende regelverk. Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for.

Mint Renhold har vist at de:

Bedriften har pr. januar 2017 540 kunder, ca. 220 ansatte, hvorav 15 i ledelse i tillegg til 10 stedlige arbeidsledere.

Bedriften så dagens lys i 1999.

Selskapet profilerer seg med et solid og seriøst selskap med «riktig kvalitet, grundig opplæring av ansatte og tett oppfølging av leveransen.»

Det er gledelig å se at Mint Renhold har sine papirer i orden, respekterer sine arbeidstakere og har fokus på yrkesstolthet og profesjonalitet.

Mint Renhold ønskes med dette hjertelig velkommen til Beboerforeningen Porthuset.

Vi tar sats og sikter på at samarbeidet blir et fruktbart engasjement for begge parter.